Новини и събития

Начало » Наука » Новини и събития

Покана за номиниране на представители за членове в ИС на ФНИ

Повече информация (публ. на 15.10.2019 г.)

Предложенията могат да се подават до 31.10.2019 г.


Български учен в международен екип с финансиране от Европейския научноизследователски съвет

Повече информация


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за ДВУ и научни организации за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите по ПМС № 90 от 2000 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за ДВУ и БАН 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на   ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“