Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

Начало » Наука » Архив » Архив "Научноизследователски инфраструктури" » Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

 Срокът за представяне на предложенията е 30.09.2013 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“