Институт за държавата и правото

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за държавата и правото

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за държавата и правото

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Международно частно право
Акредитация валидна до: 12.01.2023 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Правна социология. Правна информатика.
Акредитация валидна до: 12.01.2023 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Стопанско /търговско/ право
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Международно право и международни отношения
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,16

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Гражданско и семейно право
Акредитация валидна до: 02.10.2020 г.
Оценка: 9,05

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Административно право и административен процес
Акредитация валидна до: 02.10.2019 г.
Оценка: 8,78

Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Конституционно право на Р България
Акредитация валидна до: 02.10.2019 г.
Оценка: 8,98

Докторска програма: Наказателен процес
Акредитация валидна до: 13.03.2020 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“