Институт за изследване на обществата и знанието

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за изследване на обществата и знанието

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на обществата и знанието

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,62

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Наукознание
Акредитация валидна до: 22.03.2022 г.
Оценка: 9,12

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на науката
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,82

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Етика
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,45

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Естетика
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,53

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Логика
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,85

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: История на философията
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,88

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на историята
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,67

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на културата, политиката, правото и икономиката
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,60

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Теория на познанието
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,83

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Съвременни философски учения
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,65

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Онтология
Акредитация валидна до: 02.06.2019 г.
Оценка: 8,95

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия
Акредитация валидна до: Не дава програмна акредитация
Оценка: 7,48

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“