Институт за икономически изследвания

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за икономически изследвания

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за икономически изследвания

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Маркетинг
Акредитация валидна до: 29.04.2020 г.
Оценка: 8,08

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство)
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,28

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и международни икономически отношение
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Икономика и управление
Акредитация валидна до: 21.07.2020 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 21.07.2019 г.
Оценка:8,80

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Политическа икономика
Акредитация валидна до: 21.07.2019 г.
Оценка: 8,06

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“