Институт по биология и имунология на размножаването

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по биология и имунология на размножаването

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по биология и имунология на размножаването

Професионално направление: 6.3. Животновъдство
Докторска програма: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до: 21.12.2022 г.
Оценка: 9,54

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Имунология
Акредитация валидна до: 07.03.2022 г.
Оценка: 9,52

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“