Институт по океанология - гр. Варна

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по океанология - гр. Варна

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по океанология - гр. Варна

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма
: Геология на океаните и моретата
Акредитация валидна до: 19.07.2024 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програмаОкеанология
Акредитация валидна до: 19.07.2024 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Хидробиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,52

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,36


Докторска програма: Системи и устройства за опазвне на околната среда
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“