Институт по аграрна икономика

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по аграрна икономика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по аграрна икономика

Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Икономика и управление (земеделие)
Акредитация валидна до: 21.06.2022 г.
Оценка: 8,36

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление (земеделие)
Акредитация валидна до: 21.06.2022 г.
Оценка: 8,19

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“