Земеделски институт - Шумен

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Земеделски институт - Шумен

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Земеделски институт - Шумен

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Развъждане на селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването
Акредитация валидна до: 28.02.2024 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2021 г.
Оценка: 8,33

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,19

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Овцевъдство и козевъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,07

Професионално направление: 6.3 Животновъдство от област: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма
: Свиневъдство
Акредитация валидна до: 25.06.2020 г.
Оценка: 8,38


 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“