Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Общо земеделие
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,56

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,78

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Докторска програма: Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология)
Акредитация валидна до: 21.12.2020 г.
Оценка: 8,71

Докторска програма: Говедовъдство и биволовъдство
Акредитация валидна до25.06.2014 г.

Докторска програма: Свиневъдство
Акредитация валидна до25.06.2014 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“