До 31 март 2018 - Програма за млади талантливи учени, Китай

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 31 март 2018 - Програма за млади талантливи учени, Китай

Китайският център за научен и технологичен обмен предоставя възможност за кандидатстване по Програмата за млади талантливи учени

Програмата представлява схема на китайското правителство за международна мобилност, насочена към развитие на научно-технологичния потенциал на младите учени чрез сътрудничество с техни колеги от други страни. Насърчава се трансграничният обмен на млади изследователи и се засилва взаимодействието между изследователските институти и академичните среди.

Програмата  е насочена към млади учени от други страни, които ще работят в Китай на пълен работен ден в продължение на 6 до 12 месеца заедно с китайски екипи.  Месечното заплащане на кандидатите  е в размер на 12 500 юана (около 2 000 долара).

Надзорни органи по програмата са отделът за международно сътрудничество към Министерството на науката и технологиите, Центърът за научен и технологичен обмен, както и редица китайски изследователски институти и университети.

Подробна информация за условията, на които трябва да отговарят кандидатите, както и предлаганите позиции и изследователската област, в която ще бъдат ангажирани, заедно с представяне на организацията, която предлага позицията, е публикувана на официалната страница на програмата:  http://tysp.cstec.org.cn/en .

Краен срок за подаване на онлайн заявленията е 31 март 2018 г.

Talented Young Scientist Program

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“