Програма BG06 “Деца и младежи в риск”

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск”


Програма BG06 “Деца и младежи в риск”

Програмата е финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

 


         Facebook    Twitter    YouTube

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“