Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2015 г.

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ » Архив » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2015 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на МОН към 31.12.2015 г.

Отчети за четвърто тримесечие на 2015 г. на ДВУ

Отчети за четвърто тримесечие на 2015 г. на БАН

Отчети на ДВУ към 31.12.2015 г.

Отчети на БАН към 31.12.2015 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА МОН КЪМ 31.12.2015 Г.

Месечен отчет на МОН към 31.11.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец ноември на 2015 г.

Отчети на БАН за месец ноември на 2015 г.

Месечен отчет на МОН към 31.10.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец октомври на 2015 г.

Отчети на БАН за месец октомври на 2015 г.

Тримесечен отчет на МОН към 30.9.2015 г.

Отчети за третото тримесечие на 2015 г. на ДВУ

Отчети за третото тримесечие за 2015 г. на БАН

Отчети на МОН към 30.09.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец септември на 2015 г.

Отчети на БАН за месец септември на 2015 г.

Отчети на МОН към 31.08.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец август на 2015 г.

Отчети на БАН за месец август на 2015 г.

Отчети на МОН към 31.07.2015 г.

Отчети на ДВУ за месец юли на 2015 г

Отчети на БАН за месец юли на 2015 г.

Отчети на МОН за второто тримесечие на 2015 г. към 30.06.2015 г.

Отчети на ДВУ за второто тримесечие на 2015 г.

Отчети на БАН за второто тримесечие на 2015 г.

Отчети НА МОН КЪМ 30 юни 2015 г.

Отчети на ДВУ за месец ЮНИ на 2015 г.

Отчети на БАН за месец ЮНИ на 2015 г.

Отчети НА МОН КЪМ 31.05.2015 г.

Oтчети на ДВУ към 31.05.2015 г.

Отчети на БАН към 31.05.2015 г.

Отчети на МОН към 30.04.2015 г.

Отчети на ДВУ към 30.04.2015 г.

Отчетите на БАН към 30.04.2015 г.

тримесечни Отчети на МОН към 31.03.2015 г.

Отчети на ДВУ за първото тримесечие на 2015 г.

Отчети на БАН към първото тримесечие на 2015 г.

Отчети на МОН към 31.03.2015 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2015 г.

Отчети на БАН към 31.03.2015 г.

Отчети на МОН към 28.02.2015 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2015 г.

Отчети на БАН към 28.02.2015 г.

Отчети на МОН към 31.01.2015 г.

Отчетите на ДВУ към 31.01.2015 г.

Отчети на БАН към 31.01.2015 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“