Одобрени проекти - Компонент 3

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Одобрени проекти - Компонент 3

Компонент 3


Проект: BG06-C3 „Изграждане на капацитет“- ЦОИДУЕМ

Бюджет: 1 000 000 евро

Основна цел на проекта: Целта на проекта е да се изгради капацитета на младежките центрове и детски градини,  участващи в проектите избрани по първите два компонента на програмата, чрез провеждане на обучения и предоставяне на образователни материали на работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите.

Партньор на проекта: Съвета на Европа

СНИМКИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“