Заключително събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Заключително събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Заключително събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Днес се проведе заключителното събитие по Програма BG06 "Деца и младежи в риск".

Приветствие направиха инж. Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, г-жа Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Грете Йодегорд, съветник по Финансовия и Норвежкия механизъм на ЕИП, Норвежко посолство Букурещ, г-жа Катя Долгова-Дрейер, Съвет на Европа и г-жа Даниела Цонева, НКЗ. Сред официалните ни гости бяха представители от проектите, финансирани по Програмата, представители на Румънския Програмен оператор и др. Във втората част на събитието бяха формирани работни групи между представители на младежките центрове и други Програмни оператори.

СНИМКИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“