Фестивал на детското творчество "Заедно можем да живеем по-добре"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Фестивал на детското творчество "Заедно можем да живеем по-добре"

Фестивал на детското творчество "Заедно можем да живеем по-добре"

На 25 и 26 април 2017 г. в гр. Садово се проведе Фестивал на детското творчество "Заедно можем да живеем по-добре" - естествен резултат и кулминация на дейностите по проекта. В рамките на два дни, всички деца от десетте детски градини участници в проекта, имаха възможността да представят пред широката общественост на община Садово разработени от тях самите, с помощта на техните учители и родители съвместни творчески продукти - рисунки, стихотворения, песни, танци и театрални постановки. За публичната изява на децата бяха закупени материали, костюми и музикални инструменти. За организирането на самата официална програма е избран външен изпълнител - организация с опит в провеждането на такива масови публични прояви в областта на изкуството. Изградена бе открита сцена на площада в гр. Садово, доставени бяха награди за участниците във фестивала, както и кетъринг за децата. Избраната организация изпълнител осигури необходимата техника, професионални водещи, изготви сценария, както и цялата драматургия на двудневната програма.

СНИМКИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“