Обучителен семинар по Компонент 2 "Деца в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Обучителен семинар по Компонент 2 "Деца в риск"

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Обучителен семинар по Компонент 2 "Деца в риск"

На 13, 14 и 15 август 2014 в "Интерхотел Велико Търново", гр. Велико Търново Програмният оператор организира обучение за бенефициенти по Компонент 2 "Деца в риск". На обучението ще бъдат представени основните аспекти от техническото и финансово отчитане, контрол на обществените поръчки, управление на риска и др.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“