Двустранни взаимноотношения

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения

Една от основните цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е укрепване на двустранните отношения между Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия, и България.

За да подпомогнем нашите кандидати публикуваме списък с възможни партньорства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Моля, имайте предвид, че посочените контакти не изчерпват всички възможности.

Документи

Насоки за засилване на двустранните отношения

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“