Обмяна на опит в младежки център, гр. Брежице, Словения

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Обмяна на опит в младежки център, гр. Брежице, Словения

Обмяна на опит в младежки център, гр. Брежице, Словения

В периода 15 - 19 август 2016 г., представители на всички младежки центрове от Стара Загора, Добрич, Пловдив и Враца, финансирани по Програма BG06 "Деца и младежи в риск" посетиха младежкия център в гр. Брежице, Словения, с цел обмяна на опит и добри практики. Младежкият център - Брежице е първият център, получил удължаване на Знака за качество на Съвета на Европа до 2020 г. Домакин на посещението беше г-жа Наташа Калин - координатор на международните дейности на МЦ. По време на събитието, екипите на проектите, младежките работници и ромските образователни медиатори се запознаха със структурата, управлението, координацията и дейностите на младежкия център.

Г-жа Катя Канзар - заместник-кмет на Брежице, г-н Зорко Шквор - ръководител на отдел за младежка политика към Министерство на образованието и спорта и г-жа Лаура Кранчан - ръководител проекти към Младежка мрежа МаМа представиха действащото законодателство, политики и практики по отношение на младежите, взаимодействието между държавните органи, НПО, младежките центрове и младежките организации на територията на Словения.

СНИМКИ

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“