Програмен период 2014-2021

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Програмен период 2014-2021


Вицепремиерът Томислав Дончев се срещна с норвежкия министър за Европейското икономическо пространство и европейските въпроси Марит Рьосланд

 


Важни документи относно изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021    

1. Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 и неговите приложения:
http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-...
2. Меморандум за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП 2014-2021:
http://www.eeagrants.bg/bg/assets/resourcedocuments/465/MoUEEABG20142021...


Официално стратира програмен период 2014-2021 на ФМ на ЕИП и НФМ    

Стартът на новия програмен период на ФМ на ЕИП и НФМ беше официално обявен в Брюксел тази седмица.
За повече информация: http://eeagrants.org/News/2016/The-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-offic...

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“