Международни договори за образователен, научен и културен обмен

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен

Списък на международните договори за образователен, научен и културен обмен, по които Република България е страна, и изцяло или частично са в кръга на компетентността на министъра на образованието и науката

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“