Френска република

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Френска република

Програма за културно, образователно, научно, техническо и междуведомствено сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Френската република за периода 2004 - 2006 г.

обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.2004 г.

Срок на действие: В сила до подписване на нова   

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“