Русия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Русия

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Руската федерация за периода 2008-2010 г.

Подписана на 18.01.2008 г.

Срок на действие: В сила от: 18.01.2008 г. – 31.12.2010 г.

Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация

ДВ, бр. 102 от 18.12.1992 г.

Спогодба между правителството на Руската федерация и правителството на Р България за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката

Подписан на 19.04.1993 г.

Спогодба за културно и научно сътрудничество между СССР и НР България   

Подписан на 19.07.1966 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“