Латвия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Латвия

Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата

обн. - ДВ, бр. 71 от 26 август 2005 г.

Срок на действие: 5 години. Автоматично се подновява.   

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“