Испания

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Испания

Програма за сътрудничество в областта на образованието, младежта и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за периода 2011 – 2014 г.

обн. - ДВ, бр. 18 от 1.03.2011 г.

Срок на действие: Валидността е до 31.12.2014 г. с автоматично подновяване до подписване на нова


Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество между Република България и Кралство Испания 

обн. - ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“