Италия

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Италия

Спогодба за културно, научно и технологично сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Италианската република

обн. - ДВ, бр. 96 от 2007 г.  

Спогодбата е сключена за неопределен срок.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“