Беларус

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Европа » Беларус

Протокол между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Беларус за сътрудничество и обмен за учебните 2008/2009, 2009/2010 И 2010/2011 г.

РМС № 609/24.09.2008 г. (необнародвано)    

Срок на действие: 2008/2009 г.; 2009/2010 г.; 2010/2011 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“