Мароко

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Африка » Мароко

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за периода 2008 – 2010 г.

обн., ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г., в сила от 16.01.2008 г.

Срок на действие: Валидна за период 3 години. В случай че до изтичането на действието на тази програма не бъде подписана нова такава, по договореност между двете страни същата остава в сила, като подробностите се уточняват по дипломатически път.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“