Архив - Национално външно оценяване за VII клас по години

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » Модел на НВО за VII клас » Архив - Национално външно оценяване за VII клас по години

Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2016/2017 година - май 2017 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2015/2016 година - май 2016 г.

Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2014/2015 година - май 2015 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2013/2014 година - май 2014 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2012/2013 година - май 2013 г.

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2011/2012 година - май 2012 г.

Примерен тест по математика за външно оценяване за учебната 2011/2012 година


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2010/2011 година - май 2011 г.


Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2009/2010 година - май 2010 г.


Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в VII клас през учебната 2009/2010 година може да видите в раздел "Олимпиади и състезания"

Наградените тестове и тестови задачи в конкурса за най-интересна тестова задача за VII клас по български език и литература и по математика за VII клас за учебната 2009/2010 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“