Република Куба

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Северна Америка » Република Куба

Програма между правителството на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2006 – 2008 г.

обн. - ДВ, бр. 56 от 11.07.2006 г., автоматично продължаване до подписване на нова

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“