Комисия по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика

 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.01.2020 г. (публ. 04.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.12.2019 г. (публ.24.01.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.11.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.10.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 25.06.2019 г., 28.06.2019 г. и 16.09.2019 г.  (публ. 31.12.2019 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“