Решения на Комисията по академична етика

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Решения на Комисията по академична етика

Решения на Комисията по академична етика на извършените проверки съгласно чл. 30а, ал. 1 на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.01.2020 г. (публ. 04.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.12.2019 г. (публ.24.01.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.11.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.10.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 25.06.2019 г., 28.06.2019 г. и 16.09.2019 г.  (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.03.2019 г. (публ. 26.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.09.2019 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.09.2019 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.09.2019 г. (публ. 05.11.2019 г.) 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 02.09.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 31.07.2019 г. (публ. 12.09.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.07.2019 г. (публ. 12.09.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.06.2019 г. (публ. 30.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 10.07.2019 г. (публ. 27.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2019 г. (публ. 27.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 13.06.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.06.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 15.05.2019 г. и 17.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.03.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 12.03.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.02.2019 г. 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.02.2019 г.


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 11.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.11.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 13.11.2018 г. 

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.10.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 25.09.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно проверка, образувана на 28.09.2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“