Образци за академичната 2019-2020 година

Начало » Висше образование » Справки и образци на документи » Образци за академичната 2019-2020 година

Образци за академичната 2019-2020 година

Справка за броя на настанените лица и за свободните легла в студентските общежития  (публ. 07.01.2020 г.)

Образци на справки за студентите и докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС 90/2000 г. през летния семестър на учебната 2019/2020 година

Приложение № 1 - Справка за броя на студентите и  докторантите, получаващи стипендии, награди и помощи по реда и при условията на ПМС № 90/2000 г. през зимния семестър на учебната 2019-2020 година (публ. 30.12.2019 г.)

Приложение № 2 - Поименен списък на  българските докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. декември 2019 г. (публ. 30.12.2019 г.)

Приложение № 3 - Поименен списък на  чуждестранните докторанти, редовна форма на обучение, получаващи стипендии по реда на ПМС № 90/2000 г. към м. декември 2019 г. (публ. 30.12.2019 г.)


Образец на справка за заетост на студентските общежития, управлявани от (висше училище, град/ ССО ЕАД ) към дата: 31.03.2019 г.


Приложения за план-приема за академичната 2019-2020 година

Образци на заявки Приложенията за висшите училища и научните организации са в отделни листи (sheets)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“