Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“