Приложения за план-приема за академичната 2019-2020 година

Начало » Висше образование » Справки и образци на документи » Приложения за план-приема за академичната 2019-2020 година

 

  • Образци на заявки Приложенията за висшите училища и научните организации са в отделни листи (sheets)
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“