Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2018 г.

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ » Архив » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2018 г.

Tримесечни отчети на МОН към 31.12.2018 г. 

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.12.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 31.12.2018 г.

Mесечни отчети на МОН към 31.12.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.12.2018 г.

Отчети на БАН към 31.12.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 30.11.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 30.11.2018 г.

Отчети на БАН към 30.11.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 31.10.2018 г.

Отчети на ДВУ към 31.10.2018 г.

Отчети на БАН към 31.10.2018 г.

Тримесечни отчети на МОН към 30.09.2018 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 30.09.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 30.09.2018 г.

Отчети на ДВУ към 30.09.2018 г.

Oтчети на БАН към 30.09.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 31.8.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.08.2018 г. 

Отчети на БАН към 31.08.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 31.07.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.07.2018 г.

Отчети на БАН към 31.07.2018 г.

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2018 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 30.06.2018 г.

Отчети на ДВУ към 30.06.2018 г.

Отчети на БАН към 30.06.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 31.5.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 31.05.2018 г.

Отчети на БАН към 31.05.2018 г.

Месечни отчети на МОН към 30.04.2018 г. 

Отчети на ДВУ към 30.04.2018 г.

Отчети на БАН към 30.04.2018 г.

Tримесечни отчети на МОН към 31.03.2018 г.

Tримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2018 г.

Тримесечни отчети на БАН към 31.03.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 31.03.2018 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2018 г.

Отчети на БАН към 31.03.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 28.02.2018 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2018 г.

Отчети на БАН към 28.02.2018 г.

Месечен отчет на МОН към 31.01.2018 г.

Отчети на ДВУ към 31.01.2018 г.

Отчети на БАН към 31.01.2018 г.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“