Изпитни материали за ДЗИ - 2019

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2019

Държавни зрелостни изпити, август 2019 г.

Английски език, 29 август 2019 г.

Немски език, 29 август 2019 г.

Руски език, 29 август 2019 г.

Френски език, 29 август 2019 г.

Математика, 29 август 2019 г.

Физика и астрономия, 29 август 2019 г.

Биология и здравно образование, 29 август 2019 г.

География и икономика, 29 август 2019 г.

История и цивилизация, 29 август 2019 г.

Цикъл "Философия", 29 август 2019 г.

Български език и литература, 28 август 2019 г.

Държавни зрелостни изпити, май 2019 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2019 г.

Математика, 31 май 2019 г.

История и цивилизация, 31 май 2019 г.

География и икономика, 30 май 2019 г.

Химия и опазване на околната среда, 30 май 2019 г.

Английски език, 29 май 2019 г.

Немски език, 29 май 2019 г.

Френски език, 29 май 2019 г.

Испански език, 29 май 2019 г.

Руски език, 29 май 2019 г.

Италиански език, 29 май 2019 г.

Физика и астрономия, 28 май 2019 г.

Биология и здравно образование, 28 май 2019 г.

Цикъл "Философия", 28 май 2019 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2019 г.


Държавен зрелостен изпит

Математика, 23 май 2019 г.

Химия и опазване на околната среда, 23 май 2019 г.

Английски език, 23 май 2019 г.

Немски език, 23 май 2019 г.

Френски език, 23 май 2019 г.

Руски език, 23 май 2019 г.

Испански език, 23 май 2019 г.

Италианск език, 23 май 2019 г.

Физика и астрономия, 23 май 2019 г.

Биология и здравно образование, 23 май 2019 г.

География и икономика, 23 май 2019 г.

История и цивилизация, 23 май 2019 г.

Цикъл "Философия", 23 май 2019 г.

Български език и литература, 21 май 2019 г. 


 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“