До 12 август 2019 г. Конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 12 август 2019 г. Конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура

Министерството на образованието и науката

обявява

конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура, актуализирана през 2017 г.


Новите проектни предложения се подават на електронен носител на български и английски език в МОН до 12 август 2019 г. на адрес: бул. „Александър Дондуков“ 2 А, дирекция „Наука“, МОН и на електронен адрес: [email protected]

За повече информация към настоящата обява са приложени общи изисквания за новите проектни предложения, методология за оценка и формуляр.

Въпросник за нови проектни предложения

Въпросник за нови проектни предложения (на английски език)

Приложение 2 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА за научноизследователски инфраструктури (НИ)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“