Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Начало » Приобщаващо образование » Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


Стратегически документи

Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

План за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020 г.)


Дейности в подкрепа на образователната интеграция се осъществяват от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

http://coiduem.mon.bg/

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“