1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“