9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 9;

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Писмо № 9105-223/26.06.2019 г. относно изпълнението на НП "Заедно за всяко дете" - 2018 за учебната 2018/2019 година

Списък на одобрените за финансиране заявки по модул 1 „Екипи за обхват“, дейност 1 “Подпомагане на екипите“ от НП „Заедно за всяко дете“ – 2018 година

Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 735, e-mail: [email protected] 
Павлина Вълева – експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02/9217 565, e-mail: [email protected]


Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“

Списък на класираните заявки за финансиране по Модул 1 „Подпомагане на екипите“ от Национална програма „Заедно за всяко дете“ -2019 година

Заявка за oсигуряване финансирането за екипите за обхват от област ...

Заявка за планираните разходи

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа за обхват

Краен срок за подаване на заявленията за участие по модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ от РУО - 09.05.2019 г.


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

Списък на класираните училища и детски градини за финансиране по Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от НП „Заедно за всяко дете“ – 2019 година

Заявка за финансиране

Краен срок за подаване на заявленията за участие по модул 2 „ Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от училища/детски градини – 29.05.2019 г.

Всички заявки по НП „Заедно за всяко дете“ се приемат в МОН на ел. адрес: [email protected].


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“