Държавата Катар

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Държавата Катар

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар

Подписано на 12 януари 2020 г. в Доха, Катар

(публ. 21.02.2020 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“