2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

 

2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Б) Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ (публ. 27.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване на училище

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“