16. Национална програма „Иновации в действие“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 16. Национална програма „Иновации в действие“

 

16. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 16

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Иновации в действие“

Кандидатстването по Националната програма „Иновации в действие“ ще започне от 10 октомври 2020 година и ще се извършва по електронен път на следния адрес: https://ischools.mon.bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“