Конкурс за преподавател по история, Украйна

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за преподавател по история, Украйна

Конкурс за преподавател по история на българския народ в Болградската гиманзия "Г.С.Раковски", гр. Болгард, Одеска област, Украйна за учебната 2015/2016 година

Срок до 20 юли 2015 г. включително кандидатите представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“