523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

ДОС за придобиването на квалификация по професия

523030 Техник на електронна техника (публикувано 19.09.2019 г.)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“