Отчети на търговски дружества

Начало » Делегирани бюджети » Отчети на търговски дружества

Обобщена справка за размера на съвкупната нетна ескпозиция на държавните дружества и предприятия към кредитни и финансови институции към Министерство на образованието и науката
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“