Платформа „Иновационна борса“

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Платформа „Иновационна борса“

Платформа „Иновационна борса“ на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП

БТПП приканва заинтересованите малки и средни предприятия и учените да използват новата платформа „Иновационна борса“ на Съвета по иновации и развитие на технологиите.

Платформата е създадена с цел да спомогне преодоляването на отсъствието на развойната и внедрителската дейност в повечето български предприятия в последните десетилетия и да насърчи използването на патентите на българските учени и изобретатели.

За постигането на тази цел Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП с помощта на партньори от Германия изгражда Център за трансфер на технологии, който се предвижда да започне да функционира в средата на 2016 г.. Дейността на центъра ще се допълва с тази на платформа „Иновационна борса“.

За повече информация:
www.inovacii.eu

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“