Обществени консултации

Начало » Стратегии и политики » Обществени консултации

 

Национална консултация с цел оценяване въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България

Повече информация

Консултацията ще бъде активна до 11 ноември 2018 г.Архив на изтеклите обществени консултации


Обществена консултация на тема „Средствата от Европейския съюз в областта на ценностите и мобилността“

Консултацията ще бъде активна онлайн до 8 март 2018 г.


Покана за включване в прегледа на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

Период на консултацията:
21/02/2017—19/05/2017 г.


Обществена консултация във връзка с Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Начало: 22/02/2017
Край: 19/05/2017


Обществена консултация във връзка със стратегията „Европа 2020“

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“