Приемна

Начало » Административни услуги » Приемна

С лице към хората
В приемната се подават искания, жалби, протести, сигнали, предложения и запитвания, донесени от граждани или получени по пощата. Регистрират се заявления за вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища, както и заявления и устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация.

 

Адрес: София 1000, бул. "Княз Дондуков" 2а приемна, партер - „Запад”

Приемно време: от 09.00 до 17.30 ч.

Телефон: 02/9217 760

Електронна поща: [email protected]

Лица за контакт:
Владимир Тороманов – главен експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”
Латя Махлелиева – старши експерт в дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване”

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“